Hele Danmark får nyt digitalt ID. MitID skal styrke vores digitale sikkerhed og gøre os klar til fremtiden. 

De første NemID-brugere får nu besked om, at de kan få MitID.

Der tages nu hul på en meget stor omlægning af det digitale Danmark, når de første NemID-brugere får besked i deres bank om, at de nu kan få MitID. MitID skal bruges til alt det, vi er vant til at bruge NemID til, fx at logge på netbank, borger.dk og kommunikere med det offentlige. Med MitID styrkes sikkerheden, så det også i fremtiden vil være trygt at benytte sit digitale ID på nettet.

Sådan vil overgangsfasen fra NemID til MitID forløbe.

Alle med NemID skal i løbet af 2021 og 2022 have MitID. Du kan bruge MitID til alt det, som du har brugt NemID til, fx til at overføre penge på netbank eller til at logge ind på borger.dk.

Sådan får du MitID

Langt de fleste NemID-brugere skal have MitID i deres net- eller mobilbank. Du får automatisk besked, når det er din tur. Beskeden får du på et tidspunkt, når du logger ind i din net- eller mobilbank. Det kan dog godt gå noget tid, da MitID indfases i løbet af 2021 og 2022.

Har du ikke en dansk eller grønlandsk bank, skal du have MitID på MitID.dk.

Sådan ser MitID ud

De forskellige identifikationsløsninger ved MitID.

Med MitID er meget, som vi kender det fra NemID, men noget er også ændret. Når vi siger farvel til NemID, udgår NemID nøglekort og nøgleapp, og det betyder en anden måde at bruge MitID på, når du fx skal overføre penge eller logge ind på borger.dk

Når du skal have MitID, skal du:

  • Finde på et bruger-ID – du kan genbruge det, som du har haft i NemID, medmindre du har brugt dit cpr-nummer. Det kan du nemlig ikke bruge til MitID. Find på en sammensætning af tal, bogstaver og specialtegn, som er svært for andre at gætte - men nemt for dig at huske.
  • Vælge, hvad du vil bruge i stedet for NemID nøgleapp eller NemID nøglekort, fx MitID appen - Kodeviser eller kodeoplæser

MitID app

MitID er først og fremmest en app til smartphone og tablet.

Når du har MitID appen, kan du med et swipe godkende med MitID. Du får samme oplevelse som med NemID nøgleapp og kan bruge MitID med det samme.

Værd at vide

  • MitID appen kan fungere på hovedparten af alle smartphones. Hvis du bruger NemID nøgleapp i dag, kan du også som hovedregel benytte MitID appen.
  • MitID appen kan have flere bruger-ID’er tilknyttet. Det betyder fx, at flere personer i den samme husstand kan benytte den samme tablet med kun én MitID app. I må dog aldrig dele hverken bruger-ID eller koder med hinanden, men skal have hver jeres.

Alternativer

Hvis ikke du har mulighed for at bruge MitID appen, er der MitID kodeviser, MitID kodeoplæser eller MitID chip. 

MitID kodeviser

MitID kodeviseren er en lille, elektronisk enhed, der viser dig en engangskode. Den skal du indtaste, når du godkender med MitID.

Du får kodeviseren sendt med posten, eller du kan hente den i borgerservice. 

Værd at vide

  • MitID kodeviseren er lille – den vejer 10 g og er 6 cm lang; du kan have den i dit nøglebundt eller i lommen.
  • MitID kodeviserens batteri holder i ca. 10 år ved normal brug.
  • MitID kodeviseren slukker selv efter brug.
  • Er gratis

MitID kodeoplæser

MitID kodeoplæseren har en stor skærm, der viser dig en engangskode. Den skal du indtaste, når du godkender med MitID. MitID kodeoplæser er til personer med nedsat syn. Du behøver ikke bevise, at du har et synshandicap, for at få en MitID kodeoplæser.

Du får kodeoplæseren sendt med posten, eller du kan hente den i borgerservice. 

Værd at vide

  • MitID kodeoplæseren viser en kode og kan læse koden op for dig. Du kan tilslutte hovedtelefoner, så du kan få koden læst op, uden at andre kan høre den.
  • MitID kodeoplæseren kan læse op på dansk, engelsk eller grønlandsk. Du kan selv ændre sprog og lydstyrke direkte på MitID kodeoplæseren.