Forskellige link
På Statens Arkivalier ( sa.dk )kan du find vejledninger i mange af slægtsforsningens mang facetter

Du kan også klikke herunder når du vil lede direkte i f.eks:
   
Kirkebøger - Folketællinger - Lægdsruller - Skifter - Centraladministrationen - Ejendomme - Fængsler og forbedringsvæsen - Fæstevæsen - Gejstligheden - Godser - Håndværk - Lokaladministrationen - Militærvæsen - Pergamentsamlingen - Politi - Postvæsen - Regnskaber - Retsvæsen - Social- og sundhedavæsen - SøfartToldvæsen